Visum till Uzbekistan

Alla som reser till Uzbekistan måste ha visum. Hela proceduren och kontakten med det uzbekiska konsulatet handhas av oss så det du behöver göra är att fylla i underlaget som skickas ut tillsammans med din bokningsbekräftelse och skicka in den till oss tillsammans med ditt pass och ett nytaget passfoto. Innan du fyller i blanketten och läser informationen ”Så här fyller du i din visumansökan till Uzbekistan”, ber vi dig nogsamt studera följande punkter:

Fotot

Fotot måste vara ett nytaget passfoto i färg.

Passet

Passet får på intet sätt vara skadat t ex i ryggen med risk för att blad kan lossna. Kontrollera limningen noga så att inga blad sitter lösa. Detta gäller speciellt den inplastade sidan och pass utställda 1998—2008. Du kontrollerar det enklast genom att vända upp ”ryggarna” mot varandra. Den inplastade sidan får inte ha släppt i limningen någonting. Om du upptäcker minsta spricka eller att något lossnat måste du skaffa ett nytt pass. Kontrollen är noggrann och man har inget överseende med brister.

Passet måste ha minst ett uppslag med både vänster och höger sida orörda, inte stämplade. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader fr o m den dag man lämnar Uzbekistan.

Ansökningsförmuläret

Korrekt ifyllt formulär (skickas ut tillsammans med bokningsbekräftelsen). Var noga med att fylla i alla uppgifter enligt instruktionen. Samtliga namnuppgifter måste vara identiska med de uppgifter som finns i passet.


Ansökan jämte pass och foto skickar du med rekommenderat brev till oss på adressen nedan eller kom in till oss på Sollentunavägen 63 i Sollentuna personligen. Meddelande om beviljat visum skickas inte ut i förväg. Om det däremot mot förmodan skulle vara några problem med att erhålla visum, så meddelas respektive deltagare detta i god tid. Du erhåller passet med ditt visum per post cirka ett par veckor före avresan till den adress du uppgett till oss.

Handlingarna skickas till:
Latitude Travel
Box 801
191 28 Sollentuna

Individuella resenärer

För resenärer som reser på egen hand krävs ett arbetsintyg på engelska från arbetsgivaren. Arbetsintyget ska innehålla namn, personnummer, titel, arbetsuppgifter, tid för anställning samt vara underskivet av arbetsgivaren. Kontakta oss om ni önskar en mall för hur detta intyg bör ser ut samt om ni har fler frågor.