Visum till Ryssland

Vi hjälper självfallet till med att ordna visum till Ryssland när du bokar din resa genom oss, vare sig du reser i grupp eller individuellt. Samtliga ansökningar ska göras via ett elektroniskt visumformulär som ska skrivas ut och skickas in till oss. Ansökningen skickas även automatiskt till den konsulära avdelningen. Du finner den elektroniska blanketten på Ryska Federationen hemsida. Skriv ut, undertecka och skicka in ditt ansökningsformulär till oss. För utförligare information läs våra visuminstruktioner nedan.

Vi assisterar dig gärna med din ansökan så tveka inte att kontakta oss på telefon 0771-70 22 00 om du får problem eller om du saknar möjlighet att skriva ut ansökningsblanketten.

För samtliga resenärer krävs följande dokument:
→ Pass
→ Visumansökan + foto
→ Försäkringsintyg på engelska


Pass, ett foto, visumansökan samt ett reseförsäkringsintyg på engelska skall vara oss tillhanda senast 4 veckor före avresan.

Kontrollera ditt pass

2 ostämplade sidor: viseringen klistras in i passet och det är därför viktigt att det finns minst 2 ostämplade sidor kvar.
Ej sönderrivet eller obundna sidor: För att visering ska kunna genomföras måste passet vara helt. Kontrollera att sidan med personuppgifter inte har någon som helst spricka i plasten i ryggbindningen. Även om sprickan endast är millimieterstor blir passet underkänt av det ryska konsulatet och det är inte någon idé för oss att lämna in passet. Är ditt pass trasigt eller har spruckit kan du reklamera detta hos passmyndigheten.
6 månaders giltighet: OBS! Ditt pass måste ha minst sex månaders giltighet från hemresedatumet. Passet ska skickas in till oss utan något omslag och vara i gott skick enligt ovan!

Foto

Ett nytaget passfoto i färg. Automatfoto eller foto taget hos en passfotograf godkänns. Amatörfoton och svartvita foton accepteras ej. Observera att storleken måste vara 3,5 x 4,5 cm. Fotot ska vara taget rakt framifrån mot en jämn ljus bakgrund utan glasögon eller huvudbonad. (Undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot. Fotot ska fästas på markerad plats i blankettens nedre vänstra hörn.

Försäkringsintyg

Intyg från ditt försäkringsbolag att du har en giltig reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och begär ett s k "rysslandsintyg". Observera att detta är ett specifikt intyg som försäkringsbolaget tagit fram för viseringar till Ryssland och inte det utlandsresekort som de flesta av oss redan har hemma. Intyget kan bifogas i original eller som en scannad kopia.

Visumansökan

Elektronisk visumansökan
Du finner den elektroniska blanketten genom att gå in på den Ryska Federationens hemsida eller genom att klistra in följande länk i adressfältet på din webbläsare: http://visa.kdmid.ru
Visumansökan ska fyllas i på engelska, inte på svenska. Bokstäverna Å, Ä och Ö ska skrivas enligt följande: AA (Å), AE (Ä) och OE (Ö).
Utförligare instruktioner om hur du ska fylla in din ansökan finner du nedan eller på följande länk: » Så här fyller du i din ansökan

Skriv ut din ifyllda visumansökan
När du fyllt i formuläret ska detta skrivas ut. Var noga med att även följa den angivelse som ges för utskrift. Det är mycket viktigt att det är rätt inställningar för din skrivare när blanketten ska skrivas ut.
För att kontrollera utskriften kan du även se: »Inställningar för din skrivare

Hur du fyller i din ansökan
Det är viktigt att du läser igenom och fyller i blanketten korrekt enligt anvisningarna nedan.
Om blanketten ej är korrekt ifylld kan man vägras visum. Visumavgiften återbetalas ej. OBS! Du får inte göra ändringar av dina uppgifter på den utskrivna blanketten.
Glöm inte att ansökan efter utskrift ska underteckas med datum och signatur personligen av den sökande.