Skip to main content

Trygghetsgaranti

Latitude Travel följer Svenska Resebyråföreningens villkor, som har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren
får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.


Information om SRF

Svenska Resebyråföreningen (SRF) är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bland annat ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 230 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och har en affärsvolym på 33,5 mdr kr (år 2011).

Läs mer om varför du ska boka din resa med en resebyrå som är medlem i SRF här → Svenska Resebyrå Föreningen

Latitude Travel följer alltid UD:s reserekommendationer - Gå till UD