Skip to main content

Trygghetsgaranti

Latitude Travel med organisationsnummer 556563-0851 har ställt resegarantier enligt de regler och krav som kammarkollegiet har. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Allmän information om resegaranti


Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd utbetalas ersättning ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av båt eller inträde till nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegarantilagen omfattar även resor som bara består av en transport, s.k. stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.

Kolla att vi har ställd resegaranti här → Kammarkollegiet
Du kan även ringa Kammarkollegiet för mer information, tel: 08-700 08 00.


Latitude Travel följer även Svenska Resebyråföreningens rekommendationer gällande Resevillkor. Läs mer om vår Trygghetsgaranti här

Latitude Travel följer Svenska Resebyråföreningens villkor, som har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren
får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.


Information om SRF

Svenska Resebyråföreningen (SRF) är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bland annat ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 230 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och har en affärsvolym på 33,5 mdr kr (år 2011).

Läs mer om varför du ska boka din resa med en resebyrå som är medlem i SRF här → Svenska Resebyrå Föreningen

Latitude Travel följer alltid UD:s reserekommendationer - Gå till UD