Skip to main content

M/S Nordlys

Fartygets namn och interiör med konst, dekor och färger har inspirerats av det storslagna norrskenet. Interiören är ljus och norska konstnärer har skapat en unik och uttrycksfull miljö som ska passa för avkoppling och vara i samklang med den omgivande naturen.

Ombord finns expeditionsteam som dagligen arrangerar föredrag och kvällsaktiviteter. Ämnena varierar beroende på årstid och farvatten.