Skip to main content

MS Trollfjord

Ett av Hurtigrutens Milleniumfartyg och tillhör samma klass som MS Midnatsol och MS Finnmarken.

Fartyget bär sitt namn efter den berömda fjorden, belägen mellan Vesterålen och Lofoten.

Trollfjorden är en av höjdpunkterna under resan utmed den norska kusten och fjorden är känd för ”Slaget vid Trollfjord” som inträffade här under vintern 1890. MS Trollfjord har en bekväm inredning med i stor utsträckning norska trä- och stenmaterial.

MS Trollfjords jungfrufärd gjordes 2002 och hon är bland de nyaste fartygen i Hurtigrutenflottan. Som MS Midnatsols systerfartyg delar de många kännetecken, som den vackra panoramasalongen och
sviterna. Ombord upptäcker du originalmålningar av konstnären Kaare Espolin Johnsen från Lofoten. Dessa målningar flyttades från gamla MS Harald Jarl till nya MS Trollfjord.