Skip to main content

Avbokning

Om- eller avbokning:

Om du behöver avboka din resa ska detta ske per telefon eller e-post. Om du har bokat resan via en resebyrå ska du kontakta reserbyrån för avbokning.

Avbokningsvillkor:

För en avbokad resa tas en avbokningskostnad ut, denna kostnad blir högre ju närmare avresan avbeställningen sker. Om du har bokat flyg- eller evenemangsbiljetter som ställs ut omgående efter bokning eller om dessa inte ingår i din paketresa är dessa ej återbetalningsbara. För att skydda dig mot höga avbokningskostnader är det viktigt att teckna ett avbeställningsskydd, se information nedan. Återbetalning vid avbeställning när avbeställningsförsäkring tecknats regleras direkt av försäkringsbolaget enligt deras försäkringsvillkor. För mer information om våra avbokningsvillkor se punkt 3 i Latitude Travels Resevillkor

Tänk på att i de fall där flygbiljetter är utställda utgår ingen återbetalning. Detta gäller även visum, förbeställda arrangemangsbiljetter etc.

Avbeställningsförsäkring:

Många har haft stor nytta av att ha en bra avbeställningsförsäkring när man drabbats av sjukdom alldeles före avresan. Om du av en plötslig och oförutsedd händelse måste avboka en resa, ett evenemang eller en hotellnatt får du alla pengar tillbaka om du har beställt ett avbeställningsskydd och så länge du kan visa upp ett intyg från ojävig person som bekräftar anledningen till avbokningen.

Din anledning kan exempelvis vara:

  • Akut sjukdom/olycksfall för dig/nära anhörig/resesällskap
  • Indragen beviljad semester
  • UD ändrar i reseavrådan

Avbeställningsförsäkringen måste tecknas och betalas inom två dagar från det att anmälningsavgiften/depositionen har betalats.